Onderwijsadviesbureau Infotrans
Infotrans
w.huurdeman@gmail.com

 

 

Infotrans

Is een onderwijsadviesbureau dat gespecialiseerd is in onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering, het onderwijsproces en de examinering binnen het BVE-veld (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie). Op basis van dit onderzoek biedt Infotrans u advies en ondersteuning bij uw streven om te voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het "Toezichtkader BVE 2012 "en de “Normenbundel Exameninstrumenten 2012”. Hiertoe heeft Infotrans in samenwerking met Gilde BT de kwaliteitsmonitor BONE-BVE ontwikkeld. (zie www.BONE-BVE.nl).

Biedt u deze diensten aan als gecertificeerd auditor met een jarenlange ervaring als inspecteur binnen het BVE-veld. Daarnaast kan Infotrans bogen op een expertise die gedurende meer dan vijfentwintig jaar binnen het BVE-veld is opgebouwd als innovator van onderwijsprocessen, als kwaliteitsmanager en als lijnmanager. Op basis van deze brede ervaring is Infotrans in staat om op een snelle, doelgerichte en bekwame wijze advies en ondersteuning te geven. Hierbij vormt uw specifieke situatie het uitgangspunt voor de te kiezen route. Deze zal Infotrans, in overleg met u, van te voren helder formuleren. Bij grote projecten werkt Infotrans nauw samen met partners die onder andere een brede ervaring hebben opgedaan als inspecteur van het BVE-onderwijs.